Reference

Izpostavljamo nekaj od naših uspešnih primerov izvedbe projektov. Vsem je skupna inovativnost, tako z vidika tenolologije, kot v poslovnem smislu:

Banka v Republiki Hrvaški


 • Projekt: Povezava dveh računalniških centrov

 • Vsebina: S poslovnim partnerjem za Republiko Hrvaško smo dobavili rešitev za povezavo med dvema računalniškima centroma večje hrvaške banke. Povezava omogoča prenos 8x 16Gb FC in 8 x 10Gb FE po enem optičnem vlaknu. Podvojitev povezave preko drugega ločenega optičnega vlakna zagotavlja redundanco (zmanjšanje tveganja za izpad povezave) in agregirano delovanje (podvojitev kapacitete prenosa).

Peter's Teleurh, TELEKOMUNIKACIJSKI INŽENIRING IN TRGOVINA LJUBLJANA, d.o.o.


 • Projekt: Namenska rešitev za izbrane stranke ponudnika optične infrastrukture

 • Vsebina: Vzpostavitev optičnih povezav preko enega optičnega vlakna, s katerimi ponudnik infrastrukture zagotavlja svojim strankam, ki sta slovenska banka in glavno potniško letališče, optične povezave. Hkrati sistem zagotavlja že pripravljene povezave za skorajšnji priklop planiranih desetkrat hitrejših povezav obeh strank znotraj lastne ogranizacije in na mednarodne sisteme. Zasnovan je za hkratno uporabo tehnologije CWDM in DWDM, uporablja aktivno opremo X-6500 znamke XenOpt, ter je pripravljen na nadaljnjo šitritev zmogljivosti komunikacijskih storitev za potrebe istih dveh strank in še ene dodatne stranke.

Deželna banka Slovenije


 • Projekt: Povezava dveh računalniških centrov

 • Vsebina: Rešitev je v funkciji zagotovitve odpornosti na izpad delovnja informacijskih storitev banke z vzpostavitvijo  povezave računalniškega centra banke do rezervne lokacije pri zunanjemu ponudniku infrastrukturnih storitev Pošti Slovenije.  Rešitev kombinira prenos  vrste CWDM in DWDM na istem optičnem vlaknu, kar je bilo implementirano z enim hibridnim pasivnim sistemom.

Inštitut Jožef Stefan


 • Projekt: "Razvojno-raziskovalna oprema računskega centra"

 • Vsebina: Postavitev celotne računalniške gruče (HPC) za pojekt z namenom uporabe na področju biomedecinskih, farmacevtskih raziskavah in v raziskavah varstva okolja, kakor tudi splošno zagotovitev uporabe računskih zmogljivosti za posamezne odseke IJS.

Telekom Slovenije


 • Projekt: Distribucija RTCM podatkov omrežja SIGNAL v realnem času, na podlagi razpisa Ministrsva za okolje, Geodetska uprava RS.

 • Vsebina: Realizacija terestričnega koordinatnega sistema (ETRS89) in dostop do njega z vzpostavitvijo omrežja 16 stalno delujočih postaj GNSS imenovano SIGNAL, ki zagotavljajo koekcijski signal RTCM pri geodetskih meritvah na terenu (t.i. aktivno omrežje). Podjetji Telekom in Xenya zagotavljata posredovanje podatkov uporabnikom prek klicnega dostopa za prenos podatkov in preko internetnega dostopa.

RTV Slovenija


 • Projekt: Integracija, dobava in vzpostavitev rešitve "Pomnilniški sistem produkcijskega medarhiva".

 • Vsebina: Dobavljeni sistem se uporablja za zajem video vsebin (predvajanja v živo ali iz drugih arhivov) in pripadajočih meta podatkov z vpisom v katalog, za pripravo vsebin za izdelavo novinarskih in dokumentarnih prispevkov, ter za arhiviranje teh vsebin. Organizacija sistema je hierarhično urejena glede na pogostost doseganja in glede na potreben čas za pričetek predvajana (robotizirana tračna knjižnica - 20 sekund, diskovno polje - nekaj milisekund).

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.


 • Projekt: Povezava dveh računalniških centrov

 • Vsebina: Rešitev je v funkciji zagotovitve odpornosti na izpad delovnja informacijskih storitev banke z vzpostavitvijo povezave računalniškega centra do rezervne lokacije. Rešitev kombinira prenos  vrste CWDM in DWDM na istem optičnem vlaknu, kar je bilo implementirano z enim hibridnim pasivnim sistemom.

Inštitut “Jožef Stefan"


 • Projekt: Pomnilniški sistem za shranjevanje in analizo velikih količin podatkov "Tier2"

 • Uporabnik: Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Instituta “Jožef Stefan”, ki sodeluje v raziskovalnem projektu "ATLAS" pri "Velikem hadronskem trkalniku (LHC) v CERNu"

 • Vsebina: dobava in nadgradnja pomnilniškega sistema za shranjevanje in analizo velikih količin podatkov "Tier2", v skupni kapaciteti 2,5PB.  Analize in simulacije se izvajajo na gruči računalnikov, ter so podlaga za nadaljnje izvedbe praktičnih poizkusov na samem trkalniku.

css.php