XENYA d.o.o. bo dobavila opremo za nacionalni superračunalniški center v Mariboru

V Mariboru, 22. marca 2019. XENYA d.o.o. in Univerza v Mariboru sta podpisali pogodbo o dobavi opreme za projekt »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur HPC – RIVR«, v okviru katerega bodo v Mariboru vzpostavili nacionalni superračunalniški center.

XENYA d.o.o. je bila na javnem razpisu izbrana kot najugodnejši dobavitelj in bo tako dobavila omrežno opremo, diskovne kapacitete, GPU računska vozlišča ter strežnike in računska vozlišča. Ta del projekta je zasnovan tako, da je celovit računski center znotraj kontejnerja, oprema pa izbrana tako, da se jo da pozneje integrirati kot del velikega računskega centra. Xenya bo opremo iz te pogodbe v devetdesetih dneh namestila na lokaciji posebnega računalniškega zabojnika.

Skupna vrednost pogodbe je 1.692.349,84 EUR, polno zmogljiv superračunalniški center pa bo stal 20 milijonov evrov. 20% bo prispevalo pristojno ministrstvo, drugo pa EU. Superrčunalniški center, ki bo na koncu vzpostavljen v IZUMu, bo najzmogljivejši v državi in med stotimi največjimi na svetu.

Za eksperimentalni HPC bo skrbel Računalniški center Univerze v Mariboru (RCUM), ki za cca. 1700 zaposlenih, več sto zunanjih sodelavcev in več kot 20.000 študentov zagotavlja vrhunske storitve informacijske tehnologije. RCUM je ena od vodilnih ustanov na področju upravljanja identitet in dostopov.

Prijavitelj in koordinator projekta »Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur HPC – RIVR« je Univerza v Mariboru z dvema konzorcijskima partnerjema –  Institutom informacijskih znanosti IZUM ter Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Celoten projekt je vreden 20 milijonov evrov, traja pa od 1. 3. 2018 do 15. 9. 2020. Gre za bistveno nadgradnjo obstoječih zmogljivosti HPC na ravni države, z lastno zasnovo strojne in programske arhitekture.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Izvedba projekta bo pomembno prispevala k izpolnjevanju ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (EuroHPC Joint Undertaking).

Pridobitev bo zagotovila vzpostavitev odprto dostopne raziskovalne infrastrukture in okolja ter  spodbujala raziskovalne aktivnosti in njihov prenos v gospodarstvo.  Rezultati sodelovanja se splošno in nediskriminatorno razširjajo po načelu odprtih raziskovalnih podatkov (Open Research Data).

Več o projektu je tukaj (poročilo na TV), tukaj in tukaj.

Podpis pogodbe na Univerzi v Mariboru: z leve proti desni Peter Reinhardt, tehnični direktor XENYA d.o.o., prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru in dr. Izidor Golob, vodja RCUM.